Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency English version / engelsk version

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) innehåller kvalitetssäkrad information om aktiva substanser och ett urval av hjälpämnen som förekommer i svenska läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar. NSL är en nationell källa för rekommenderade svenska namn på läkemedelssubstanser. Substansregistret innehåller även information om engelskt namn, andra synonymnamn, narkotikaklassning, externa koder och substansernas inbördes relation. NSL tillhandahålls i form av två xml-filer. Läkemedelsverket är källägare till informationen.

Ladda hem substansregistret

NSL tillhandahålls i form av två xml-filer, SEnsl_ssi och SEnsl_other. Filerna uppdateras varje natt. NSL är öppet för alla att använda och det krävs ingen registrering för att ladda hem eller använda substansregistret. Det går att öppna xml-filerna i ett vanligt textprogram, t.ex. Anteckningar, men för att se informationen på ett överskådligt sätt bör de implementeras i en databas med ett eget gränssnitt.

Det finns två versioner av NSL, 1.0 respektive 1.1. Samma substansinformation finns i båda versionerna. Dessutom är i NSL 1.1 ett engelskt namn för varje substans markerat som ”utvalt engelskt namn i Sverige”. Den äldre versionen (NSL 1.0) kommer att finnas kvar i minst ett år.

XML IconLadda hem substansregistret NSL 1.1 (ZIP-fil)

Permanent URL: https://nsl.mpa.se/sensl-v1.1.zip

XML IconLadda hem substansregistret NSL 1.0 (ZIP-fil)

Permanent URL: https://nsl.mpa.se/sensl.zip

Substansinformationen i NSL är sökbar i funktionen ”Läkemedelsfakta” på Läkemedelsverkets hemsida.

Förändringar i NSL

2019-03-11 I oktober 2019 planeras följande förändringar i NSL:

Ny version: NSL 1.2, ändrad NSL 1.1, NSL 1.0 publiceras inte längre.

2018-10-15
Under sommaren 2018 har EUTCT-koder lagts till för många substanser i NSL. Substanskoderna från EUTCT (European Union Telematics Controlled Terms) används för att kunna utbyta data mellan olika informationssystem t.ex. för läkemedelsansökningar inom EU/EES. I dagsläget har koder lagts till för de i läkemedel vanligast förekommande hjälpämnena, för att den elektroniska ansökningsblanketten ska kunna användas på ett mer effektivt sätt.

2016-04-05
Den 5 april 2016 lanserades en ny version av NSL (1.1). Skillnaden från NSL 1.0 är att även ett utvalt engelskt namn i Sverige är markerat efter önskemål från användare av NSL. Den äldre versionen (NSL 1.0) kommer att finnas kvar i minst ett år.

2016-02-29
Den 29 februari 2016 togs samtliga EVMPD-koder (EudraVigilance Medicinal Product Dictionary) i xml-filen bort. Ny farmakovigilanslagstiftning inom EU har medfört ändringar i EVMPD som även bytt namn till XEVMPD (eXtended EudraVigilance Medicinal Product Dictionary). EVMPD-koderna i substansregistret är därmed inte längre aktuella.

2013-09-09
Sedan hösten 2013 ingår inte längre den allmänna kommentaren för varje substans i xml-filen. Fältet har hittills inte använts.

Substansregistrets informationsstruktur

Grundstrukturen för substansinformation i NSL är hämtad från EMAs xml-schema för substansinformation som baseras på ISO-standard 11238. Mer information om strukturen finns här:

PDF IconNSL informationsstruktur

Referenser i dokumentet NSL informationsstruktur:

PDF IconRef 1. Chapter 4: Structured substance information
PDF IconRef 2. Chapter 6: Definitions

Varje substans i NSL har ett unikt ID (SeNSLid) som består av prefixet ID följt av 16 slumpvisa siffror och/eller bokstäver. Samma ID används för substanserna i Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL).

Innehåll i NSL

NSL innehåller information om följande läkemedelssubstanser.

NSL uppdateras och kompletteras kontinuerligt med nya läkemedelssubstanser.

Följande information finns tillgänglig för alla substanser i NSL:

*Regler om svensk namngivning av läkemedelssubstanser har tagits fram i samråd med flera intressenter och är publicerade på Läkemedelsverkets hemsida (https://lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Rapporter/).

Följande information finns tillgänglig om tillämpligt för substansen:

Svenskt rekommenderat namn, narkotikaklass och substansrelation återfinns i xml-filen SEnsl_other. I NSL 1.1 finns även utvalt engelskt namn i Sverige i i xml-filen SEnsl_other. Resterande information återfinns i xml-filen SEnsl_ssi.

Conditions of Use

Nationella Produktregistret för Läkemedel (NPL)

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) innehåller information om läkemedelsprodukter inklusive en substans roll i en läkemedelsprodukt. Genom att samma ID för substansen används i NSL och NPL kan information i de två registren kombineras.

LINK Nationella produktregistret för läkemedel (NPL)

Ytterligare information om NSL

En sammanställning av frågor och svar finns här:

PDF IconFrågor och svar om NSL

Kontakta oss

Vid frågor eller felrapportering av substansinformationen, substansregistret och xml-filen, kontakta oss gärna:

Emailiconregistrator@mpa.se

Frågor kan även skickas till:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
018-17 46 00

LINKLäkemedelsverkets webbplats

Sidan uppdaterad: